Kainuu lehti
8.4.2021

Avoin työpaikka

Kainuun Ras­kas­ko­ne­huol­to Oy (KONETRA)
Kainuu lehti

Tarjoamme moottoriajoneuvojen ja työkoneiden korjaus- ja huoltopalveluita raskaista maansiirtokoneista traktoreihin, kaikille merkeille, vahvalla ammattitaidolla.


Kainuun Raskaskonehuolto Oy (KONETRA)
Haemme ammattitaitoista raskaskoneasentajaa tai autoasentajaa vakituiseen työsuhteeseen. Ras­kas­ko­nea­sen­ta­ja­na toimenkuvaasi kuuluvat pääasiassa työkoneiden huollot, korjaukset ja voi­te­lu­jär­jes­tel­mien asennukset. Alan aikaisempi kokemus, ajo­neu­vo­säh­kö­osaa­mi­nen, hydrauliikan tuntemus ja hitsaustaito katsotaan eduksi.

Arvostamme huolellista ja tarkkaa työskentelytapaa, rehtiä asennetta, halua kehittää osaamistaan, yhteistyökykyä ja hyvää asia­kas­pal­ve­lu­tai­toa. Tarjoamme mahdollisuuden tehdä työtä mukavassa työyhteisössä. Jos tunnet olevasi hakemamme henkilö, niin ota yhteyttä mahdollisimman pian. Työ alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä tai työn aloitus sopimuksen mukaan. Mahdollisuus myös oppisopimukseen.

Lisätietoja:

Milla Ahlsten
044 300 2571
milla.ahlsten@konetra.fi


Toimitilamme löydät Kajaanista Heinisuolta. Toimimme koko Kainuun maakunnassa sekä Pohjois-Savon, Koillismaan ja Oulun seudulla.

Yhteystiedot
Kainuun Raskaskonehuolto Oy
Peräläntie 4
87250 Kajaani

www linkki

https://konetra.fi/

Kainuu lehti
Kainuu lehti
Kainuu

Kainuu

Tervetuloa Kainuu Kainuulehti.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Kainuulehti.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Kainuulehti.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi